E-mail Coach Download E-book

Longkanker, Blijf vooral Roken

LongkankerLongkanker is een ziekte waarbij cellen op een ongecontroleerde manier blijven groeien in het longweefsel. Het is één van de meest voorkomende tumoren in de VS, namelijk zo’n 15 % van de gevallen met jaarlijks 170.000 nieuwe patiënten. Het is ook één van de ergste soorten kanker met meer doden per jaar dan het aantal mensen dat overlijdt aan borst- prostaat- en darmkanker bij elkaar. Het is de hoofd doodsoorzaak bij vrouwen en veroorzaakt net zoveel sterfgevallen als het aantal gevallen van borst- en alle soorten kanker rondom de genitaliën bij elkaar.

De voornaamste oorzaak van longkanker zijn roken en meeroken. Ook de stof Radon blijkt een belangrijke oorzaak.

Roken

Roken veroorzaakt  85-90 % van de gevallen. Het gaat om ca. 160.000 doden jaarlijks in de VS. Meeroken is net zo schadelijk. Wanneer iemand stopt kan de kans op longkanker aanzienlijk zakken in de loop der jaren omdat het longweefsel zich herstelt en de schadelijke stoffen worden afgebroken.

Radon

Radon is een geur- en kleurloos gas dat vrijkomt bij de afbraak van radioactief Radium dat op zijn beurt een afbraakproduct is dat vrijkomt bij de afbraak van uranium, een stof die overal ter wereld voorkomt omdat het een bestanddeel is van de aardkorst. Radon staat op nummer 2 van de lijst met oorzaken en veroorzaakt zo’n 15-22.000 doden per jaar in Amerika. 12% van alle gevallen van longkanker blijken een relatie te hebben met Radon.

Risico

Het roken van  sigaretten maar ook sigaren is een risicofactor. Niet alle gevallen van longkanker wordt veroorzaakt door roken maar de rol van meeroken wordt eindelijk ook onderkent als riscofactor. Dit heeft ertoe geleid dat er op veel openbare plaatsen niet meer gerookt mag worden zodat mensen niet ongewild blootgesteld worden aan sigarettenrook.

Wanneer een roker ook blootgesteld wordt aan Radon neemt de kans op longkanker enorm toe. Hoe eerder je begint met roken en hoe meer sigaretten je rookt per dag, hoe groter de kans op longkanker. Andere risico factoren zijn de blootstelling aan luchtverontreiniging straling en asbest.

Symptomen

Longkanker openbaart zich op verschillende manier. Chronisch hoesten, schorheid, bloed opgeven, gewichtsverlies, verminderde eetlust, kortademigheid, koorts ogenschijnlijk zonder aanleiding, piepende ademhaling, geregelde bronchitis aanvallen of longontsteking  en pijn in de borst kunnen allen duiden op longkanker. In 10% van de gevallen heeft de patiënt helemaal geen symptomen, de kanker wordt dan veelal toevallig ontdekt bij routine onderzoeken  met röntgenfoto’s. Longkanker kan zich zelfs verplaatsen naar andere delen van het lichaam zonder dat de patiënt er iets van merkt.

Behandeling

Longkanker is de op één na meest voorkomende vorm van kanker in de westerse wereld en het is de belangrijkste doodsoorzaak bij kanker gerelateerde ziekten. Het komt net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. In de VS is longkanker in 30% van de sterfgevallen onder kankerpatiënten de oorzaak. Er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hoewel er in de westerse wereld een dalende tendens is in het aantal sterfgevallen onder mannen, neemt het aantal vrouwen dat overlijdt aan longkanker nog jaarlijks toe, uiteraard omdat meer vrouwen dan vroeger zijn gaan roken.

De beste manier om longkanker te voorkomen is uiteraard stoppen met roken of beter, nooit eraan beginnen!  Het risico op longkanker halveert na een periode van 3 tot 5 jaar niet roken.

Begin direct met het het Stoppen met Roken E-Mail Coaching Programma !

Bekijk ook

e-sigaret-dampen.nl 200x165

E-sigaret info van A tot Z

Zoals bij veel hulpmiddelen zijn er voor en tegenstanders. Zo ook bij de E-sigaret. Iedereen heeft er wel een mening over, maar hoe zit het nu precies?

Niet roken levert de maatschappij toch veel geld op

Als minder mensen zouden roken houdt de Nederlandse overheid meer geld over. Dat zegt KWF Kankerbestrijding.